Concessió d'ocupació temporal de diferents espais públics per a l'explotació de jocs infantils a la Platja de Muro 2015-2016
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
27 de gener de 2015
Arxius adjunts:
Adjudicació dels contractes (784 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2015
Emprenta digital SHA1: fb3ee96c4164343d51c278e93d48a5349cbcd6b1
Plano (661 KB)
Data publicació a la web: 27 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: d74a8a511ae0721577e20dd0ae2a23ef5f352a1a
Pliego prescripciones técnicas (49 KB)
Data publicació a la web: 27 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: 79c35bc8fa1e19be98a06268ce95c6e33278f085
Plec de clàusules administratives (75 KB)
Data publicació a la web: 27 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: 0d0276012a700804a2751fb7b1bf07342219820d
Notificació, classificació i requeriment (342 KB)
Data publicació a la web: 10 de març de 2015
Emprenta digital SHA1: 8fb88ab0d55024e98c422bd764481bc1c9a7c778
Providència presidència Mesa Contractació (51 KB)
Data publicació a la web: 3 de març de 2015
Emprenta digital SHA1: 3edeea8ee169de7eb348058d8b14f6d17cd27c9d
Anunci BOIB (91 KB)
Data publicació a la web: 29 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: 82eed983781b8a134356bcd5e57d1df104ea9f0d
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036