Canvi d'us d'edifici existent per convertir-lo en Arxiu Municipal i Sala Polivalent
Número d'expedient:
6/2015
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
27 de febrer de 2015
Estats
Anunci de formalització (127 KB)
Data publicació a la web: 2 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: c18fd783a43ef31bcd4c7a307e73b8211573c71a
Arxius adjunts:
Certificació adjudicació (126 KB)
Data publicació a la web: 22 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: e6b490e09bec78ece94e058937e14c710727690b
Certificació classificacio ofertes i requeriment documentació obra arxiu municipal i sala polivalent (100 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2015
Emprenta digital SHA1: b6000e1784b0904b18c75751162007f7cb05988f
Providència de la Presidència de la Mesa de Contractació de convocatòria als membres de la Mesa i als licitadors (57 KB)
Data publicació a la web: 14 d'abril de 2015
Emprenta digital SHA1: 4552f7b28eb9041bd4c143b0cef9d8d2a55ad222
Plec de clausules (285 KB)
Data publicació a la web: 27 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: fec1cad37c2f6e19f186ffde2183529b490576f3
Anunci BOIB (47 KB)
Data publicació a la web: 27 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: c17453839b06908a41d11d744ceec0c0accced8a
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036