Contracte servis manteniment jardineria de la Platja de Muro
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
29 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
Certificació Classificació ofertes i requeriment documentació (858 KB)
Data publicació a la web: 16 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 2a7ff5473eb3f7f1445024c9b3d86eb51dc260d3
Anunci de la Mesa de Contractació per dia 9 de desembre de 2015 (48 KB)
Data publicació a la web: 3 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 4250d7361b6dd024bd5c0968f59607f47054cc04
Comunicació reunió Mesa de Contractació (26 KB)
Data publicació a la web: 19 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 1103983e0059b7dd5b11ca9a888e54fd1c8013a3
Personal a contractar Mantenimet Jardineria Platja de Muro (1.24 MB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 8691e37969b3e5e33d4be623840b94a10b2dd325
Taules d'inventari 1.2 (53 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: c456d4e89099ffb183982fcf1dce313120994ae8
Taules d'inventari 1.1 (58 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 43c426aa081ecf4233abfef1ac27167f977bbcd9
Plànols 1.2 (416 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 6b36cc7412b212814f8e3cbb0550fd2bd0947c2d
Plànols 1.1 (576 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 582c8a0eb0d5e90b37c22c77d28ec93c5bd33283
Plec de presripcions tècniques (56 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 1b88b2e6529eb24b186d145e7080b23817ab567f
Plec de clàusules administratives (176 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 8630d4f6da8d4517dddf2bdaadc90ab128759703
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036