Contracte de serveis sociosanitaris a la Residència Reina Sofia per a 2016
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
29 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
Adjudicació del contracte (937 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 1aee2542ef0ba092b5f19159d660c4c8de4b353d
Certificació classificació ofertes i requeriment de documentació (754 KB)
Data publicació a la web: 1 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: f8b396a1e70bab00f51963862ec1de8944e3c52d
Comunicació reunió Mesa de Contractació (13 KB)
Data publicació a la web: 20 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 8f9a7258535b82a572ae901026a8b54d99de1b13
Relació de personal a contractar (287 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 12a9306f0deee4787722731529bb53b3c5cfc137
Plec de clàusules administratives (172 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 3c46efc01a5d40f853ca3111578b57e7fa997375
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036