Contracte administratiu especial explotació bar de la tercera edat
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
12 de novembre de 2015
Data publicació a la web:
12 de novembre de 2015
Arxius adjunts:
Plec de clàusules administratives particulars (100 KB)
Data publicació a la web: 12 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 7ad99a60ac8c915f7a22c03e72e296e4307497d5
Anunci de licitació en el BOIB (148 KB)
Data publicació a la web: 12 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 1e7a7009b61423c7539f7284be26f8a8c5b46561
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036