Concessió de l'explotació de la instal·lació del Balneari núm. 4 de la Platja de Muro
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
3 de juny de 2016
Data publicació a la web:
19 de maig de 2016
Arxius adjunts:
Certificació Adjudicació contracte (822 KB)
Data publicació a la web: 3 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 565c8d71747d97f0f729d7f2c430e7f69844a522
Comunicació de la reunió de la mesa de contractació (40 KB)
Data publicació a la web: 14 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 6abdaa91919bcb25be33d69cb7ef9a2c85e85e89
Comunicació reunió Mesa de Contractació dilluns dia 13 de juny, a les 9.00 hores (38 KB)
Data publicació a la web: 9 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 3a08a139deb89d50ac574a298a83bb1b27e18512
Plec de clàusules tècniques (61 KB)
Data publicació a la web: 19 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 6d450772c39e784561de8825939f22e23abf34f9
Anunci de la publicació al BOIB (887 KB)
Data publicació a la web: 19 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 7d9ca07adcfa8545585fafe532fe28a53ac9babb
Anunci de licitació al BOIB núm. 63 de 19 de maig de 2016 (54 KB)
Data publicació a la web: 19 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 5972b89902c41732e661de1f83397fcf17c9450c
Informe estat de les instal·lacions i valoració d'obres de reposició i millora (60 KB)
Data publicació a la web: 19 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: ce8a9432eaf7594a5ac2e01cea9164e7dcaa3dfa
Plec de clàusules administratives particulars (229 KB)
Data publicació a la web: 19 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 0628fbf58f407d075083bd0b6a65bb9bdfc89409
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036