EXPLOTACIÓ DEL LOT NÚM. 2 D'HAMAQUES I OMBREL.LES DE LA PLATJA DE MURO ANYS 2017-2020
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
21 d'abril de 2017
Arxius adjunts:
Anunci licitació Lot núm. 2 Hamaques i Ombrel·les al BOIB nú. 48 de 22 d'abril de 2017 (154 KB)
Data publicació a la web: 24 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 0b33b45c8e0307bbb8a01ff9ccbcaddeb63b2a99
Plec de clàusules administratives (3.20 MB)
Data publicació a la web: 21 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 0e52f95cce75f891ae61b757b41048e43c8b0318
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036