EXPLOTACIÓ DEL LOT NÚM.2 - ZONA D D'HAMAQUES I OMBREL.LES DE LA PLATJA DE MURO 2017-2020
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
5 de maig de 2017
Arxius adjunts:
Mesa contractació dia 16 de maig, a les 08.30 h, a la Sala de Plens (427 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 269cbd50e33682388d39cab2e9508d3607652bed
Anunci licitació Lot núm. 2- Zona D Hamaques i Ombrel·les Platja de Muro 2017-2020 al BOIN núm. 54 de 6 de maig de 2017 (157 KB)
Data publicació a la web: 8 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 701d91123b1f02507f5aea231b63d296a508b332
Plec de clàusules administratives (3.18 MB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 090231e5b4476e722bf1ddaaa6205a05d3729fa4
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036