EXPLOTACIÓ DE LES ZONES D'ARTEFACTES FLOTANTS DE LA PLATJA DE MURO 2017-2020
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
10 de maig de 2017
Arxius adjunts:
Mesa de contractació pel dia 1 de juny, a les 08.30 h (420 KB)
Data publicació a la web: 29 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 2110853e9b7d567c95b66adb76b9f0f3fa9c0914
Plec de clàusules administratives (549 KB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: be0a708ff848147b4c3cf806669279c9f469230f
Anunci de licitació al BOIB núm. 57 d'11 de Maig de 2017 (155 KB)
Data publicació a la web: 11 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: d24d4205e4c2cb0eacdafd217a50aa382ab4a699
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036