CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIARIA I DE PLATGES DE LA PLATJA DE MURO
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
16 de maig de 2017
Arxius adjunts:
Anunci de licitació al BOIB núm. 59 de 16 de maig de 2017 (154 KB)
Data publicació a la web: 16 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: a91857298bdb07fc5133301d3c7301a730dfe342
Plec de prescripcions tècniques (3.18 MB)
Data publicació a la web: 16 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 74d1021cecb39cd6ae8d87ad8e7f7806a099ba9a
Plec de clàusules administratives (125 KB)
Data publicació a la web: 16 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: c92c45643675fef65e9c85634fc2673bfc9134d3
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036