EXPLOTACIÓ LOT NÚM. 1 HAMAQUES I OMBREL·LES DE LA PLATJA DE MURO 2017-2020.- NOU EXPEDIENT I TRAMITACIÓ URGENT
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
22 de maig de 2017
Arxius adjunts:
Mesa de contractació pel dia 1 de juny de 2017, a les 08.30 h. (458 KB)
Data publicació a la web: 29 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: ec62d276b6c1fdf00e1c2bfe9f5709a6ba8e5596
Anunci de licitació al BOIB núm. 62 de 20 de maig de 2017 Lot núm. 1 hamaques i ombrel·les Platja Muro 2017-2020 (155 KB)
Data publicació a la web: 22 de maig de 2017
Nou Expedient i Tramitació Urgent
Emprenta digital SHA1: fd883103b9f073c4d74e6499dbb029bbb18ef9d5
Plec de clàusules administratives (3.22 MB)
Data publicació a la web: 22 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: e4713032db9042f38ae610cb4cb4701978cb8856
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036