CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LA PLATJA DE MURO
Certificat acord de la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2018, relatiu a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment de la Jardineria de la Platja de Muro. Certificat acord de la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2018, relatiu a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment de la Jardineria de la Platja de Muro). Data de publicació: 23 de gener de 2018.
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
11 de desembre de 2017
Data publicació a la web:
23 de novembre de 2017
Arxius adjunts:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE SERVEIS MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LA PLATJA DE MURO (715 KB)
Data publicació a la web: 23 de gener de 2018
Data de publicació: 23 de gener de 2018.
Emprenta digital SHA1: 5e772e7b0d9bfc39dae79f3e80b149b3ba4b0e3f
DECRET DE DATA 02.01.2018. CLASSIFICACIÓ D'OFERTES (1.48 MB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 04588cb56779a57517d8baa967fbc0a7cf6df13f
Mesa de contractació (1.03 MB)
Data publicació a la web: 27 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 47bbbf01c3318a3c3cdeb97076b9e30cbca35b95
Mesa de contractació (406 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2017
Data de publicació: 21 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 6eba9429a209f665e947d1d7c4df442402ea9f65
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ OBERTURA DELS SOBRES C (357 KB)
Data publicació a la web: 15 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 90e97f0c034b9de8ccf0ccd92b2834e449658619
ACTA MESA CONTRACTACIÓ (357 KB)
Data publicació a la web: 15 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 90e97f0c034b9de8ccf0ccd92b2834e449658619
Personal susceptible de subrogació manteniment jardineria (311 KB)
Data publicació a la web: 28 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 7f858cb6b8fd0099f0c2cd285c95e2c1bfe7c6cc
TABLA 1.2 INVENTARIO Z VERDES SUR 2017 (48 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: e681bcc6cfe3d9199b03cb57a259a5749033c139
TABLA 1.1 INVENTARIO Z VERDES NORTE 2017 (53 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 8d1544e87cff21123d3e0a6410c0473f52f4f0df
PLÀNOL ZONA SUD (297 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 7f2f23d1724a59e2dfa3fee158afa8a7ccc2be66
PLÀNOL ZONA NORD (410 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: ca64213e611f8b7e4d787dcce68462f36877bb5c
Plec prescripcions tècniques (249 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: db9c5620e7a8dee09637596de2cc03bd96a72c45
Plec clàusules administratives (169 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 0a9dae8782d3ff6cfc8268d3b657e00ef8cf936d
Edicte BOIB (136 KB)
Data publicació a la web: 23 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 966dad8854fab18140dc94c6f1f3c2ccfab336a1
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036