CONTRACTE DE CONCESSIÓ PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS, GESTIÓ INTEGRAL DELS PARCS VERDS DEL MUNICIPI I NETEJA VIÀRIA
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
5 de març de 2018
Data publicació a la web:
11 de gener de 2018
Estats
INFORME VALORACIÓ OFERTES SOBRE C (5.91 MB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 70ee2ed1d054a3f10a46e80bd3652ce5fedab287
ACTA INFORME SOBRE C I OBERTURA SOBRE B (7.09 MB)
Data publicació a la web: 7 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: 6f61f332e9211043f1bb1bb9474b8c238cd486a6
MESA CLASSIFICACIÓ 07.05.18 (626 KB)
Data publicació a la web: 7 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: 75567fb138885aaf8a9266b443371ae7311d4e2e
ACTA MESA CLASSIFICACIÓ 10.05.18 (4.40 MB)
Data publicació a la web: 21 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: 946948b6252841d7260ec33837fe7a2ec3b55f32
Resolución Concesión Recurso 512-2018 IB 26-2018 (156 KB)
Data publicació a la web: 14 de juny de 2018
Emprenta digital SHA1: 30c1c486095e47b656179e94ded01b247306ad48
RESOLUCIÓN DEL TACRC 17.07.18 (83 KB)
Data publicació a la web: 17 de juliol de 2018
Emprenta digital SHA1: 5f85037248ddd7ca39c8f1848804c6d7f440d1e7
CERTIFICAT PROPOSTA ADJUDICACIÓ PLE 28.05.18 (12.26 MB)
Data publicació a la web: 19 de juliol de 2018
Emprenta digital SHA1: fe5dbfee4bb10706df2e02361aabd22afbf0c530
CERTIFICAT PLE ADJUDICACIÓ 09.08.18 (1.49 MB)
Data publicació a la web: 13 de febrer de 2019
Emprenta digital SHA1: b2938e5068656cb48f4e49f7e19abd4bc31c3127
Arxius adjunts:
MESA OBERTURA SOBRE B (646 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 6b21eb6c2f345ba14d51a45a09f283d062766c5e
ACTA OBERTURA SOBRE C (1011 KB)
Data publicació a la web: 28 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 1f86c8a3048203c8f6480b81541b3212ea882339
QÜALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A (705 KB)
Data publicació a la web: 28 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 41ac47a8a611ef1bc90ad36810ee3ffaf4cc8b5f
MESA CONTRACTACIÓ SOBRE C (619 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 6489fc5e9093a4e069b14b550c892e1776b8da81
MESA CONTRACTACIÓ SOBRE A (654 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 0f33650183b9092e0002ca20a80213421e317160
RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS (60 KB)
Data publicació a la web: 20 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 6f8d439c32970b310fbe70ca29651a5e4bc6c3e6
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (245 KB)
Data publicació a la web: 19 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: fa60b1409e0ff2efba739fc7cddc9da8af1d14c4
Aclariment vehicles elèctrics (76 KB)
Data publicació a la web: 19 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 212efff2cb8d944198b1d5ccfd21b3bc5c028a42
RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS (68 KB)
Data publicació a la web: 13 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 51f63987238644a450eec55d576666ec9d8e7ce4
ACLARIMENT FACTURACIÓ FORM (100 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 13899899516b9891e183563568eef71202af3c90
VEHICLES ADSCRITS CONTRACTE (5 KB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 7fa73feef995a63699b2cbe961152544ccc211b8
ANNEX RELACIÓ TREBALLADORS (5 KB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: c55bf27960e30df1452960710be9993b8a9ce09c
Edicte BOE (176 KB)
Data publicació a la web: 25 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: f9fa19c3f1d29a7214b7c3b9c6c00a9f9ea78d8b
Edicte BOIB (146 KB)
Data publicació a la web: 24 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 9d8831707aca098364ad321d12b1a82c182074ed
ANNEX ESTUDI ECONÒMIC-PROJECCIONS A 10 ANYS (913 KB)
Data publicació a la web: 12 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: ef096dc2b7dc505f76d476fb22f56caf5aedcaf5
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (302 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: de28c6693ae6569ae9561ea1af4763ec11874a39
RELACIÓ TREBALLADORS UTE MURO 11.12.17 (748 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 5c23ed9dca4495791ac07af0be9c6438bde7af21
ESTUDI ECONÒMIC CONCESSIÓ (276 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 85de4753ce07c0a6195a2b507e70a7b7b95d1fed
ANNEXOS AL PLEC DE PRESCRIPCONS TÈCNIQUES (232 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: f3ff1879317ade4c0aff5e9f899d66c81e55b71a
Edicte DOUE (101 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 0ac5c5bd8b83fe86814a7ed458a25ca1e9423d1f
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036