El comerç de proximitat ja pot sol•licitar les ajudes de modernització dels establiments
Impulsades per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria a través de la Direcció General de Comerç i Empresa i l’IDI.
Amb aquests ajuts, les petites empreses del sector comercial detallista podran dur a terme millores tecnològiques encaminades a potenciar el comerç electrònic, inversions per avançar en l’estalvi energètic o millores en l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, així com modernitzar els establiments, millorar la imatge comercial o fer obres i reformes.

Com a novetat i a petició del sector, enguany, a més, es podran beneficiar dels ajuts determinades empreses de serveis amb locals ja existents i seu social a les Illes Balears, com ara perruqueries i centres d’estètica.

La quantia de la subvenció és del 50 % del valor de la inversió feta, fins a un màxim de 6.000 euros. Així mateix, l’actuació que hagin dut a terme les empreses sol•licitants haurà de tenir un cost mínim de 2.000 euros.

Els projectes realitzats en el marc d’aquesta convocatòria s’hauran d’haver executat i pagat entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 de desembre de 2018.
El termini per presentar les sol·licituds acaba el 12 de juny de 2018.


BOIB núm 59. de 12 de maig de 2018
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Convocatòria de Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis.

Les actuacions que es poden subvencionar son les següentes:

- Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.

- Inversions que impliquin un avenç cap una economia baixaen carboni, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

- Inversions per millorar l'accessibilitat i per eliminar barreres arquitectóniques.

- Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la modernització de l'establiment.

- Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la millora de la imatge de l'establiment (retolació comercial, interior i exterior).

- Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l'establiment.


A la següent adreça de la Direcció General de Comerç i Empresa trobareu tota la informació de la convocatòria, també podeu telefonar al 971 178 900

www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/3279005
Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036