El Govern millora les parades d’autobús del corredor de la badia d’Alcúdia
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, com a president del Consorci de Transports de Mallorca, i els batles dels Ajuntaments d’Alcúdia, Antoni Mir Llabrés, i el de Muro, Martí Fornés, han signat avui els convenis corresponents per poder dur a terme les obres de millora de les parades del transport públic regular de viatgers per carretera en els seus municipis.
El pla de millora d’aquestes aturades suposa una inversió de prop d’una milió d’ euros per part del Consorci de Transports de Mallorca per a l’execució de les obres i les despeses del projecte.

Per la seva banda, els Ajuntaments es comprometen, entre d’altres, a la neteja i manteniment de les parades i el seu entorn, així com a fer-se càrrec de les despeses corresponents d’energia.

El corredor de la badia d’Alcúdia té una alta demanda de transport en autobús amb uns 2 milions de viatgers anuals. Les principals línies que actualment hi circulen són la L351 Palma – Platja de Muro (Càmping) i la L352 Can Picafort – Port de Pollença que l’any 2017 van transportar 420.000 i 1.403.932 viatgers respectivament. També hi circulen altres línies com la de l’Aerotib A32 que connecta la badia d’Alcúdia amb l’aeroport.

El projecte de tot el corredor contempla el condicionament i millora de les parades. Aquestes mesures s’emmarquen en el Pla insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera de Mallorca (PISTRVC) que té per objectiu, entre d’altres, la millora de l’estat de les parades. D’aquesta manera i per tal de millorar el temps de recorregut i oferir millor servei, es treballarà en un total de dotze ubicacions.

Les cinc ubicacions futures dins al terme d’Alcúdia son: Hotel Viva; Hotel Delfín Azul; Hotel Boccaccio; Es Llac Gran i Hotel Condesa Bahía. Dins el terme municipal de Muro s’actuarà a les parades de Las Gaviotas; Hotel Iberostar Playa de Muro; Hotel Playa Esperanza; Hotel Parc Natural; Hotel Alcudia Pins i el Càmping de Muro.

Les principals actuacions de millora comunes a totes les parades són les següents:
-Instal·lació de noves marquesines equipades amb il·luminació per a donar resguard als viatgers de les inclemències meteorològiques. Es tracta de marquesines modulars que s’ajustaran a la demanda de cada parada.
-Millora de l’accés de vianants a les parades de manera que l’ accessibilitat a peu sigui ràpida i adaptada a les persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit s’amplien les voreres a una mida mínima de 1,80m., s’incorporen rampes d’accés a la parada o s’apropa la parada a un pas de vianants. També s’adapta el paviment amb colors contrastats i relleu diferencial, per adaptar-lo a les necessitats de les persones invidents.
-Creació d’apartadors de bus de 3m. d’amplada i fins a 50m. de llargada per a que la maniobra de parada es faci sense afectar el tràfic de la via principal. A més hi haurà cabuda perquè 2 busos articulats de 18m puguin aturar-se simultàniament.
-Dàrsenes d’embarcament de 3m. d’amplada per a donar cabuda als usuaris mentre esperen l’arribada del bus.

Aquest projecte està finançat pel Consorci de Transports de Mallorca. El pressupost de licitació per a les obres del municipi d’Alcúdia és de 348.124,71 euros (IVA inclòs) i per a les del municipi de Muro de 423.148,02 euros (IVA inclòs). El termini per presentar ofertes està obert en aquests moments i finalitza el proper 25 de gener.

A banda d’aquestes millores en les aturades del corredor de la badia d’Alcúdia, es durà a terme una inversió d’uns 200.000 euros (amb càrrec a l’Impost de Turisme Sostenible) per l’adequació de l’aturada central d’Alcúdia (a l’avinguda Prínceps d’Espanya). En aquesta aturada s’hi instal·larà un pantògraf, per a la recàrrega elèctrica d’autobusos, perquè la línia Alcúdia-Can Picafort serà una de les 7 línies amb busos elèctrics de les noves concessions de 2019.

L’obra del conjunt de parades d’autobús al Port de Pollença està en marxa
El conseller Marc Pons ha visitat també avui les obres de la parada de bus del Port de Pollença. La ubicació del conjunt de parades permetrà reduir els temps de trajecte en bus i minimitzar les afeccions a la zona urbana. Aquesta parada serà la capçalera tant de les actuals línies dels busos TIB Pollença - Inca - Palma i Alcúdia - Can Picafort - zona de Llevant, com de la futura llançadora que connectarà aquesta població amb la península de Formentor. D’altra banda, permetrà millorar l’oferta de bus que connecti les badies d’Alcúdia i Pollença amb la Serra de Tramuntana.

La nova parada, finançada pels fons provinents del Pla d’Impuls al Turisme Sostenible 2016, és un projecte conjunt del Govern amb l’Ajuntament de Pollença i l’import d’adjudicació és de 303.135,62(IVA inclòs). L’Ajuntament de Pollença aporta el 9,525 % de l’import final per a una quantitat màxima de 40.000 euros (IVA inclòs). El projecte inclou la construcció d’una pèrgola i banys públics que donaran un major confort als usuaris. Les obres es van iniciar a finals del mes de desembre i tenen un termini d’execució previst de 4 mesos.
El TIB prepara la nova xarxa que funcionarà a partir del 2019
Les actuacions de les noves parades al corredor de la badia d’Alcúdia i les obres del conjunt de parades al Port de Pollença responen a la reordenació i millora de la nova xarxa TIB que entrarà en funcionament a partir de 2019. Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera de Mallorca (PISTRVC), que té per objecte la planificació i l’ordenació del transport regular de viatgers per carretera i que fixa com a objectiu incrementar la demanda total de la xarxa d‘autobusos interurbans en un 25 %.

Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036