Programa Alter, programa d’intervenció socioeducativa, en règim d’escolaritat compartida

ALTER és una alternativa formativa adreçada a joves de 14 a 16 anys que no han assolit els objectius curriculars de l’ensenyament obligatori; combinant classes teòriques i classes pràctiques dins una empresa del municipi. Conveni signat entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (Direcció General Menors i Famílies), Conselleria d’Educació i Universitat (IES Albuhària) i l’Ajuntament de Muro (Àrea de Serveis Socials).

  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036