Servei d’informació, orientació, assessorament i gestió de recursos (SIO)

Servei dirigit a tota persona, família, grup o institució de Muro, sent el seu objectiu el millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones a la societat. Sent la porta d’accés del ciutadà i ciutadana a les prestacions socials bàsiques, facilitant informació, orientació, assessorament tècnic sobre els drets i els recursos existents a les distintes administracions i l’accés als mateixos.

  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036